DSpace Repository

Urtica dioica L. (Isırgan Otu)’nin Metanol ve Su Ekstraktının 7,12-dimetilbenz(a)antrasen Uygulanan Tavşan Tüylerindeki İz Element Seviyeleri Üzerine Etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author TÜREL, İdris
dc.contributor.author ERTEKİN, Ali
dc.contributor.author OTO, Gökhan
dc.contributor.author ÇELİKEZEN, F. Çağlar
dc.contributor.author YAŞAR, Semih
dc.date.accessioned 2014-09-29T14:13:46Z
dc.date.available 2014-09-29T14:13:46Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/463
dc.description.abstract Bu çalışmada, Urtica dioica L.’nin, bir karsinojenik madde olan polisiklik aromatik hidrokarbonlardan 7,12- dimetilbenz(a)antrasen (DMBA) uygulanan tavşanların tüylerindeki iz element (Zn, Cu, Mn, Fe) konsantrasyonlarına etkileri araştırıldı. Her biri yedişer tavşandan oluşan üç deneme ve bir kontrol grubu oluşturuldu. A grubuna 7,12- dimetilbenz(a)antrasen (0,5 ml/kg/gün), B grubuna 0,5 ml/kg/gün DMBA+0.2 ml/kg/gün dozunda ısırgan otu metanol ekstraktı, C grubuna 0,5 ml/kg/gün DMBA+0.5 ml/kg/gün dozunda ısırgan otu sulu ekstraktı ve kontrol grubuna ise fizyolojik tuzlu su ile hazırlanan %10’luk dimetilsülfoksit çözeltisinden 0.5 ml/kg/gün dozunda İM olarak beş ay süreyle uygulandı. Yapılan ölçümlerde Cu düzeylerinde gözlenen azalmalar kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistik olarak anlamlı bulundu (P<0.01)Fe düzeylerinde DMBA+ Urtica dioica L’nin sulu ekstraktı uygulanan grupta kontrol grubuna göre ölçülen azalma istatistik açıdan önemli bulundu (P<0.05). Sonuç olarak, Urtica dioica L’nin metanol ve sulu ekstraklarının uygulandığı deneme gruplarında tüy iz element seviyeleri kontrol verilerine göre düşük, DMBA grubuna göre yüksek bulundu. Bu bağlamda Urtica dioica L’nin DMBA’ nın neden olduğu zararlı etkilere karşı koruyucu olabileceği düşünülmektedir tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher Kafkas Univ Vet Fak Derg tr_TR
dc.subject Urtica dioica L., 7,12-Dimetilbenz(a)antrasen, Tavşan, Tüy, İz element tr_TR
dc.title Urtica dioica L. (Isırgan Otu)’nin Metanol ve Su Ekstraktının 7,12-dimetilbenz(a)antrasen Uygulanan Tavşan Tüylerindeki İz Element Seviyeleri Üzerine Etkileri tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler
    Kimya Bölümü ile ilgili makaleleri içerir.

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account