Bitlis Eren Dspace

MOLEKÜLER NANOYAPILARA AİT ELEKTRODİNAMİK ÖZELLİKLERİN ULTRAHIZLI-BÜKÜMLÜ LAZER IŞINLARI İLE KONTROLÜ

Bu öğenin dosyaları:

Aşağıdaki lisans dosyası bu öğe ile ilişkilidir:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

  • Tezler
    Fen Bilimleri Enstitüsü ile ilgili tezleri içerir.
CC0 1.0 Universal Aksi belirtilmediği sürece bu öğenin lisansı: CC0 1.0 Universal